RELACIONAT
Les petrolieres han duplicat, de mitjana, els marges de beneficis, i algunes, els han multiplicat per sis