RELACIONAT
Defensa no ha volgut dir quin és el perssupost que es destinarà a posar a punt els tancs Leopard en desús