RELACIONAT
Feien servir substàncies antimicrobianes amb un efecte "extraordinari" (Nikola Nevenov/Saqqara Saite Tombs Project)