RELACIONAT
Creen una eina per detectar textos escrits amb ChatGPT, el malson dels professors