RELACIONAT
Són les primeres termes que es troben a Calonge (Marc Bouza/ Grup de Recerca en Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria UdG