RELACIONAT
8 de cada 10 famílies monoparentals de Catalunya són dones soles (CCMA)