RELACIONAT
Les agressions físiques ja són el primer tipus d'agressió per sobre de les verbals (ACN)