RELACIONAT
Un home construeix una casa amb pellofa d'arròs