RELACIONAT
Per a l'àvia de l'Isaac, la loteria els va tocar a l'estiu, quan va tornar a casa