RELACIONAT
A Bélgorod se la coneix com la "ciutat blanca" (CCMA)