RELACIONAT
L'escalfament del mar té efectes en una gran diversitat d'espècies