RELACIONAT
Treballadors que han fugit de Foxconn, aquest cap de setmana caminant per una carretera