RELACIONAT
La cafeteria, just en el moment en què els estudiants es revolten