RELACIONAT
Usuaris del menjador social de la parròquia de Santa Anna