RELACIONAT
La plataforma Colors escull un color per a cadascun dels artistes