RELACIONAT
Maria Cinta Octavio amb part del seu ramat de cabres