RELACIONAT
La ministra d'Hisenda presenta el projecte de pressupostos del 2023 a la president del Congrés