RELACIONAT
Imatge del DishBrain al microscopi, amb colors diferents per a cada tipus de cèl·lules