RELACIONAT
Les branques i arbres arrencats es podran cremar amb un permís telemàtic (CCMA)