RELACIONAT
Els embrions amb tres progenitors és una de les tècniques en reproducció assistida (iStock)