RELACIONAT
Restes fòssils com les que s'han analitzat es pdoen veure en el Museu d'Austràlia Occidental, a Perth (Curtin University)