RELACIONAT
El canal de Sicília era la ruta directa entre Cartago i Roma