RELACIONAT
Aquesta situació ha generat un gran debat sobre què poden fer o no les persones que ocupen alts càrrecs i sobre el seu dret a la intimitat