RELACIONAT
El metge resident de Pediatria Joan Valls toca el violí en un box de Sant Joan de Déu