RELACIONAT
La Unió Europea, disposada a finançar el Midcat si França i Espanya es posen d'acord