RELACIONAT
128 banquers espanyols van cobrar més d'un milió d'euros l'any 2020