RELACIONAT
Una cigarreta consumint-se en un cendrer