RELACIONAT
Les persones jubilades superen amb escreix la mitjana de riquesa de la resta de grups d'edat