RELACIONAT
Vendre llibres en un entorn idíl·lic pot ser el somni de molts llibreters