RELACIONAT
L'euríbor porta mesos en negatiu, però està començant a remuntar