RELACIONAT
Els regants estan regant menys per falta d'aigua, les morts s'atribueixen a la sequera