RELACIONAT
La Nebulosa Carina, a uns 8.500 anys llum d'aquí, vista pel James Webb (NASA/ ESA/CSA/STScI/Reuters)