RELACIONAT
Una vegada alliberats, els espècimens marcats reprendran la seva activitat normal