RELACIONAT
Les visites no programades s'afegeixen a les que ja tenien cita (CCMA)