RELACIONAT
Una planta d'energia que funciona amb carbó a Crystal River, a Florida