RELACIONAT
El peix, voltat de científics, pescadors i alguns vilatans