RELACIONAT
Les empreses hauran d'informar anualment del compliment de la mesura