RELACIONAT
Es creu que les restes pertanyen a la ciutat de Zakhiku