RELACIONAT
El gas liquat es transporta en grans vaixells