RELACIONAT
Dibuix que recrea la serra de Tramuntana durant el Permià