RELACIONAT
Entre els homes, només d'un 5,6% tenen por de patir una agressió sexual quan tornen a casa