RELACIONAT
El sector de les llavors considera que l'alt preu del blat és just per a la pagesia