RELACIONAT
Un pop de dues taques de Califòrnia estudia un envàs de vidre