RELACIONAT
Recreació artística de la bola de foc al voltant del nan blanc