RELACIONAT
Més enllà de l'aula, la llengua d'ús al pati és majoritàriament el castellà, especialment a secundària