RELACIONAT
Cooperatives de conductors de camió, taxi o autobús, una alternativa a la precarietat