RELACIONAT
Logotip del diari The Washington Post, a la seu d'aquest diari, a Washington