RELACIONAT
La destrucció a Butxa és palpable deu dies després de la sortida de l'exèrcit rus