RELACIONAT
Les dues consultes dels Jocs al Pirineu es faran el 24 de juliol