RELACIONAT
Putin i els alts comandaments de l'exèrcit asseguts en una taula